Εικαστικά - Καλλιτεχνικά εργαστήρια

Facebook

Παραμύθι με Όνομα
 


 

 Καλλιτεχνικά & Εικαστικά εργαστήρια
Τα παιδιά γνωρίζουν και εμπνέονται από έργα μεγάλων καλλιτεχνών, εξοικειώνονται σταδιακά με την εικαστική σκέψη, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους μέσα από τον πειραματισμό με διαφορά υλικά και τεχνικές εξασκώντας δεξιότητες αντίληψης, παρατήρησης, καταγραφής & ερμηνείας.